Jak zamawiać

Poniżej znajdują się szczegółowe informację w jaki sposób:

  • Utworzyć konto w naszym sklepie internetowym
  • Złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym

UWAGA!

Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie nie trzeba zakładać konta.
Należy dodać produkty do koszyka, a następnie dokonać zakupu.

1. Jak utworzyć Konto

1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego wejść w zakładkę „Moje Konto”, a następnie wypełnić Formularz Rejestracji:

1.1.1. Należy podać następujące dane: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

1.2. Po utworzeniu konta zostaną Państwo przekierowani na stronę swojego konta, tam w zakładce „Adresy” należy podać adres rozliczeniowy oraz do adres  wysyłki. W zakładce „Szczegóły konta” należy podać swoje dane, tj. Imię i Nazwisko – w/w dane są niezbędne do wysyłki zakupionego towaru przez naszą stronę internetową. Na stronie swojego konta w zakładce „Zamówienia” mogą Państwo również znaleźć swoje aktualne zamówienia oraz ich historię.

1.3. Akceptację Regulaminu sklepu dokonuje się poprzez zaznaczenie check-boxa „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” po złożeniu zamówienia przed dokonaniem płatności. Regulamin sklepu można znaleźć w zakładce „Regulamin”.

2. Złożenie Zamówienia

2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu lub pole „Do koszyka” przy danym Produkcie widoczne na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania Produktu Klient może skorzystać również z dostępnej w Sklepie Internetowym wyszukiwarki Produktów.

2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu oraz cena. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”.

2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.3.1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.

2.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz dodania nowych Produktów poprzez powrót na stronę naszego sklepu i ponownego wyboru interesujących go produktów. Każdy produkt, który ma się znaleźć w zamówieniu, należy dodać do koszyka.

2.3.3. Po zakończeniu zakupów, należy przenieść się na stronę „Koszyk”, a następnie kliknąć na „Przejdź do kasy”, w tym momencie zostaną Państwo przekierowani na stronę swojego Zamówienia, gdzie należy dokończyć transakcję, poprzez  wypełnienie wymaganych pól „Szczegóły płatności” , czyli podanie swoich danych oraz adresu rozliczeniowego i wysyłki (dla klientów, którzy nie zarejestrowali się na stronie naszego sklepu). Kolejno należy wybrać sposób dostawy oraz płatności spośród dostępnych, zaakceptować Regulamin sklepu i kliknąć na ikonkę „Kupuję i płacę” .

Klient wybiera sposób dostawy i jest automatycznie informowany o jego koszcie.

2.3.4. Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się” i podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj); numer telefonu kontaktowego, a następnie potwierdza akceptację Regulaminu i klika pole „Podsumowanie”. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

 

2.3.5. Na stronie „Zamówienie”  klient może dodać ewentualne uwagi do Zamówienia.

2.4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

 

4. Informacje dodatkowe

4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

4.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” w pkt. 2.6. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Wstecz” i zmianie danej pozycji składanego Zamówienia.

4.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres myecobox.pl@gmail.com

4.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

4.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

4.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy